Adresa e redaksisë: Rr. Pesë Dëshmorët, Nr. 20, Gazeta Shqip, Mëzez, Tiranë
E-mail: info@gazeta-shqip.com
Tel: 068 908 0080