SHISH nxjerr sekretet, zbulohen udhëtimet e agjentëve në Estoni dhe Turqi

Veprimtaria e përditshme e Shërbimit Informativ Shtetëror konsiderohet sekrete. Madje, edhe raportet që bëjnë për agjencitë e zbatimit të ligjit janë po sekrete. SHISH ka si qëllim kryesor, sigurinë kombëtare si dhe pavarësinë e rendit kushtetues. Pra, për të mbledhur informacione që janë në dobi të interesave të vendit që të mos cënohet…
Me shumë...