Banka e Shqipërisë blen 1 ton ar

Banka e Shqipërisë ka diversifikuar rezervën valutore të vendit duke riinvestuar një pjesë të saj në ar gjatë vitit 2019. Burimet zyrtare në Bankën e Shqipërisë gjatë vitit që shkoi mori vendim…