Peshqit

Është momenti që të viheni në kërkim të më shumë qetësie. Në punë duhet të merrni më shumë kohë dhe duhet të reflektoni para se të flisni.

Gossip