Akrepi

Ky është një moment disi i çuditshëm. Pesha e përgjegjësive dhe ndryshimeve po ju streson. Jeni nervoz dhe rrezikoni që të flisni në mënyrë shumë të nxituar, gjë që mund të ketë pasoja.

Gossip