Danimarka

Një vend i vogël nuk mund të mbijetojë me konflikte…