“Top Story”, si të dallojmë mishin me standarde të larta për konsumatorët

Jemi në vitin 2019, kur janë krijuar një sërë institucionesh që punësojnë inspektorë për sigurinë ushqimore. Por sërish, konsumatorët shqiptarë janë të pasigurtë për produktet shtazore që ata konsumojnë. Mënyra e vetme për zgjedhur mish të freskët dhe të sigurtë mbetet sërish në dorën e konsumtarit, për sa kohë kjo nuk garantohet nga…
Me shumë...