Institucionet tolerojnë në heshtje dypunësimin e forcave të sigurisë

Policia e Shtetit apo Garda e Republikës në të cilat ky dypunësimi është i ndaluar me ligj deklarojnë se gjatë pesë viteve të fundit nuk kanë evidentuar asnjë të tillë ndërsa realiteti tregon të kundërtën. Të fortë fizikisht dhe mirëstërvitur, me armë që mund ti mbajnë me vete në çdo kohë, me një pagë e cila nuk ju mundëson shpenzime të…
Me shumë...