Nëse je në dashuri, lexo Alfonisa Stornin

“Tani dua të dashuroj diçka të largët Ndonjë burrë hyjnor Që të jetë si një shpend me ëmbëlsi, Që të ketë pasur gra pambarim Të dijë vende të tjera, dhe fjala Në buzët e tij lulëzoftë erëmirë: Si një pyll i virgjër kur…