Komunistët e rinj

Ditar Milanez        ENI VASILI - Muaj më parë e sapombërritur në Milanon e pragvjeshtës, një nga ndalesat e para ka qenë në…