Çufo President

Eva Dore - E kanë zënë të tërë me pastrimin në të njëjtën kohë, kur që të gjithë jemi bërë shumë të ndjeshëm për zgjedhjen e…