Komunistët e rinj

Ditar Milanez        ENI VASILI - Muaj më parë e sapombërritur në Milanon e pragvjeshtës, një nga ndalesat e para ka qenë në…

Çufo President

Eva Dore - E kanë zënë të tërë me pastrimin në të njëjtën kohë, kur që të gjithë jemi bërë shumë të ndjeshëm për zgjedhjen e…