COVID-TEATËR-19

Në historine e teatrit (që është po aq e vjetër sa vetë historia e njeriut) duke filluar nga rrethana dhe detyra e parë që i…