Artistët rivendosin germat tek Teatri Kombëtar (Foto)

Tek Teatri Kombëtar, artistët, me mbështetjen e PD, kanë rivendosur germat e hequra të vjedhura natën të mbishkrimit “Teatri Kombëtar”.

Gjatë vendosjes së germave, ka pasur shumë qytetarë dhe anëtarë të shoqërisë civile që janë kundër shembjes së Teatrit.





Comments are closed.